Политика за Поверителност

Политика за поверителност за онлайн магазин GDPR

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни

Обща информация

От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

РАДУЛОВИ АРТ ООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Информация относно Администратора на лични данни

Наименование: РАДУЛОВИ АРТ ООД
ЕИК/БУЛСТАТ: 203571497
Седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора 6000, ул. “Стефан Стамболов”, 27
Уебсайт: radulovi.com
Телефон: 0888 10 20 20

Информация относно компетентния надзорен орган

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон:02 915 3 518
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Основание за събиране и обработване на Вашите лични данни

РАДУЛОВИ АРТ ООД събира и обработва Вашите лични данни само и единствено за да Ви изпрати оферта по предлаганите от нас услуги, като изрично получава Вашето съгласие.
РАДУЛОВИ АРТ ООД спазва следните принципи
законосъобразност, добросъвестност и прозрачност.
ограничение на целите на обработване.
Видове данни, които РАДУЛОВИ АРТ ООД събира
Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, телефон)


Цел, за която се събират данните: изпращане на оферта по предлаганите от нас услуги

РАДУЛОВИ АРТ ООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:
разкриват расов или етнически произход;
разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.


Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от РАДУЛОВИ АРТ ООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст.

Право на достъп

Вие имате право да изискате и получите от РАДУЛОВИ АРТ ООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

Право на коригиране или попълване

Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас с отправяне на искане до РАДУЛОВИ АРТ ООД.

Право на изтриване

Вие имате правото да поискате от РАДУЛОВИ АРТ ООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а РАДУЛОВИ АРТ ООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне.

Право на ограничаване

Вие имате право да изискате от РАДУЛОВИ АРТ ООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни.

Право на преносимост

Вие можете да поискате от РАДУЛОВИ АРТ ООД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на възражение

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от РАДУЛОВИ АРТ ООД