“Pre-bonded” (Кичури с кератинови краища)

"Pre-bonded" (Кичури с кератинови краища)

Различава се от "Hot-bonded" по това че кичурите са предварително изготвени и времетраенето на процедурата е на половина по-късо а всичко останало е същото.

СНИМКИ

ВИДЕО